k.ú.: 763471 - Vrtěžíř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 596884 - Štěpánov nad Svratkou NUTS5 CZ0635596884
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 327313
zahrada 54 72237
ovoc. sad 1 3475
travní p. 99 638022
lesní poz les s budovou 3 95
lesní poz 143 1371209
vodní pl. tok přirozený 3 8612
zast. pl. společný dvůr 3 928
zast. pl. zbořeniště 2 712
zast. pl. 49 14171
ostat.pl. jiná plocha 26 45380
ostat.pl. neplodná půda 89 85401
ostat.pl. ostat.komunikace 43 56280
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 583
ostat.pl. zeleň 1 996
Celkem KN 542 2625414
Par. KMD 542 2625414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. rod.dům 18
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 52
LV 67
spoluvlastník 79

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.05.2010
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.05.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 22.05.2022 06:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.