k.ú.: 763489 - Štěpánovice u Českých Budějovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545139 - Štěpánovice NUTS5 CZ0311545139
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3102 - České Budějovice
Pověřený obecní úřad 31023 - Lišov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1253 5315793
zahrada 292 205274
travní p. 490 1269342
lesní poz 227 6792621
vodní pl. nádrž umělá 3 15731
vodní pl. rybník 10 104637
vodní pl. tok přirozený 1 864
vodní pl. tok umělý 234 43855
vodní pl. zamokřená pl. 31 35040
zast. pl. společný dvůr 5 696
zast. pl. zbořeniště 12 2922
zast. pl. 536 168822
ostat.pl. jiná plocha 142 135985
ostat.pl. manipulační pl. 96 131855
ostat.pl. neplodná půda 52 52282
ostat.pl. ostat.komunikace 225 193956
ostat.pl. pohřeb. 3 3040
ostat.pl. silnice 10 129117
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 10193
ostat.pl. zeleň 4 287
Celkem KN 3629 14612312
Par. DKM 3629 14612312
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 180
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 161
č.p. rod.rekr 2
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 27
bez čp/če jiná st. 46
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 12
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 513
byt.z. byt 16
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 4
Celkem JED 24
LV 627
spoluvlastník 1072

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.03.1999
ZMVM 1:2000 01.01.1990 23.03.1999
S-SK GS 1:2880 1870 01.01.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 16:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.