k.ú.: 763501 - Štěpánovice u Tišnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583961 - Štěpánovice NUTS5 CZ0643583961
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 286 1531372
zahrada 202 138844
ovoc. sad 25 92438
travní p. 134 129813
lesní poz les s budovou 1 1
lesní poz 201 2580241
vodní pl. nádrž umělá 2 4833
vodní pl. tok přirozený 35 156038
zast. pl. společný dvůr 2 535
zast. pl. zbořeniště 2 887
zast. pl. 266 92907
ostat.pl. dráha 1 55363
ostat.pl. jiná plocha 126 72536
ostat.pl. manipulační pl. 4 5874
ostat.pl. neplodná půda 35 25036
ostat.pl. ostat.komunikace 105 82192
ostat.pl. silnice 9 42589
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 13535
ostat.pl. zeleň 6 3772
Celkem KN 1447 5028806
Par. DKM 1447 5028806
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 122
č.p. obč.vyb 3
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 50
č.p. rod.rekr 1
č.e. bydlení 1
č.e. obč.vyb 1
č.e. rod.rekr 16
č.e. tech.vyb 1
č.e. výroba 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 249
byt.z. byt 2
obč.z. byt 2
Celkem JED 4
LV 325
spoluvlastník 422

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 21.07.1997
S-SK ŠS 1:2880 1826 20.07.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:53

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.