k.ú.: 763675 - Počeplice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565709 - Štětí NUTS5 CZ0423565709
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 631 3727206
vinice 10 49544
zahrada 117 72762
ovoc. sad 1 9349
travní p. 53 95422
lesní poz 42 486654
vodní pl. tok přirozený 2 381328
zast. pl. zbořeniště 3 2897
zast. pl. 144 56180
ostat.pl. dráha 1 60187
ostat.pl. jiná plocha 45 20618
ostat.pl. manipulační pl. 27 21492
ostat.pl. neplodná půda 98 83046
ostat.pl. ostat.komunikace 90 92125
ostat.pl. silnice 15 73203
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7729
ostat.pl. zeleň 15 2330
Celkem KN 1295 5242072
GP 3 888
Celkem ZE 3 888
Par. KMD 1295 5242072
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 69
č.e. jiná st. 12
č.e. rod.rekr 18
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 139
LV 194
spoluvlastník 277

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 12.07.2010
S-SK GS 1:2880 1843 12.07.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 14:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.