k.ú.: 763691 - Štětí I - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565709 - Štětí NUTS5 CZ0423565709
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42052 - Štětí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 1713445
vinice 11 9448
zahrada 550 398904
ovoc. sad 5 10383
travní p. 136 116146
lesní poz 4 7636
vodní pl. nádrž přírodní 2 658
vodní pl. tok přirozený 5 456985
vodní pl. tok umělý 1 12534
zast. pl. společný dvůr 31 21481
zast. pl. zbořeniště 22 7276
zast. pl. 2061 561468
ostat.pl. dráha 12 197554
ostat.pl. jiná plocha 158 157080
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 3371
ostat.pl. manipulační pl. 345 1763824
ostat.pl. neplodná půda 63 64536
ostat.pl. ostat.komunikace 386 486972
ostat.pl. pohřeb. 1 7957
ostat.pl. silnice 49 123474
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 19 64897
ostat.pl. zeleň 77 227179
Celkem KN 4312 6413208
PK 13 5120
Celkem ZE 13 5120
Par. DKM 4312 6413208
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 12
č.p. bydlení 251
č.p. byt.dům 69
č.p. doprava 1
č.p. garáž 2
č.p. jiná st. 23
č.p. obchod 5
č.p. obč.vyb 21
č.p. obč.vyb. 28
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 134
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 682
č.e. jiná st. 111
č.e. rod.rekr 79
č.e. víceúčel 1
bez čp/če adminis. 4
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 85
bez čp/če jiná st. 142
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če prům.obj 132
bez čp/če rod.rekr 9
bez čp/če tech.vyb 39
bez čp/če výroba 98
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 2000
byt.z. byt 2537
byt.z. dílna 8
byt.z. garáž 57
byt.z. j.nebyt 42
byt.z. rozest. 4
obč.z. byt 46
Celkem JED 2694
LV 3151
spoluvlastník 5593

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 11.10.2005
THM-V 1:2000 01.06.1983 11.10.2005
S-SK GS 1:2880 1843 01.06.1983


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 13:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.