k.ú.: 763705 - Štětice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Písek email: kp.pisek@cuzk.cz
Nádražní 1988, 39701 Písek telefon: 382206811 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3305 - Písek NUTS4 CZ0314
Obec 549827 - Ražice NUTS5 CZ0314549827
Pracoviště 305 - Písek

Obec s rozšířenou působností 3108 - Písek
Pověřený obecní úřad 31083 - Písek

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 138 3200737
zahrada 65 41818
ovoc. sad 1 1957
travní p. 129 1734079
lesní poz 72 336162
vodní pl. nádrž přírodní 2 640
vodní pl. nádrž umělá 3 985
vodní pl. rybník 12 78939
vodní pl. tok přirozený 29 26285
vodní pl. tok umělý 5 7497
zast. pl. zbořeniště 3 314
zast. pl. 114 76620
ostat.pl. jiná plocha 17 19538
ostat.pl. manipulační pl. 29 25907
ostat.pl. neplodná půda 18 53942
ostat.pl. ostat.komunikace 59 202729
ostat.pl. silnice 3 16143
ostat.pl. zeleň 1 513
Celkem KN 700 5824805
Par. DKM 458 5633650
Par. KMD 242 191155
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 1
Celkem BUD 113
LV 139
spoluvlastník 202

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.08.2019 1:1000 23.08.2019 *)
KMD 1:1000 13.12.2017
DKM-KPÚ 14.03.2011 1:1000 25.03.2011 *)
S-SK GS 1:2880 1837 23.08.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Písek.

vypočteno: 20.05.2022 23:26

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.