k.ú.: 763764 - Štikov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573248 - Nová Paka NUTS5 CZ0522573248
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5210 - Nová Paka
Pověřený obecní úřad 52101 - Nová Paka

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 158 536773
zahrada 148 84049
ovoc. sad 4 10557
travní p. 258 502845
lesní poz les s budovou 1 14161
lesní poz 163 1120980
vodní pl. nádrž přírodní 13 11587
vodní pl. rybník 3 4019
vodní pl. zamokřená pl. 1 600
zast. pl. společný dvůr 1 59
zast. pl. zbořeniště 1 151
zast. pl. 229 47087
ostat.pl. jiná plocha 48 40766
ostat.pl. manipulační pl. 10 14588
ostat.pl. neplodná půda 77 39343
ostat.pl. ostat.komunikace 136 85350
ostat.pl. pohřeb. 1 964
ostat.pl. silnice 12 33227
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 23 41869
Celkem KN 1287 2588975
Par. DKM 63 286030
Par. KMD 1224 2302945
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 81
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 44
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 24
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 217
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 254
spoluvlastník 352

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 26.11.2015
KMD 1:1000 28.03.2013
S-SK GS 1:2880 1842 28.03.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 27.05.2022 13:54

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.