k.ú.: 763829 - Štipoklasy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 536105 - Horní Kněžeklady NUTS5 CZ0311536105
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 783 3896990
zahrada 137 96427
travní p. 498 1089674
lesní poz 123 2287834
vodní pl. nádrž umělá 33 12538
vodní pl. rybník 16 74804
vodní pl. tok umělý 111 15932
zast. pl. zbořeniště 1 331
zast. pl. 120 77022
ostat.pl. jiná plocha 48 28217
ostat.pl. manipulační pl. 42 33413
ostat.pl. neplodná půda 29 13737
ostat.pl. ostat.komunikace 225 102469
ostat.pl. silnice 87 115825
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1732
ostat.pl. zeleň 4 220
Celkem KN 2258 7847165
Par. DKM 2258 7847165
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 53
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 8
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.used 5
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 23
rozestav. 1
Celkem BUD 107
LV 179
spoluvlastník 357

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.2016
ZMVM 1:2000 02.12.1987 31.03.2016
S-SK GS 1:2880 1870 02.12.1987


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.05.2022 16:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.