k.ú.: 763977 - Štítné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 549231 - Žirovnice NUTS5 CZ0633549231
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61103 - Počátky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1193 4470270
zahrada 152 79308
travní p. 831 1267336
lesní poz 387 2206593
vodní pl. nádrž umělá 3 1362
vodní pl. rybník 14 57798
vodní pl. tok přirozený 3 4781
vodní pl. tok umělý 106 7708
zast. pl. společný dvůr 7 1107
zast. pl. zbořeniště 1 88
zast. pl. 100 58314
ostat.pl. jiná plocha 48 26485
ostat.pl. manipulační pl. 35 42501
ostat.pl. neplodná půda 22 15828
ostat.pl. ostat.komunikace 142 136190
ostat.pl. pohřeb. 1 4572
ostat.pl. silnice 3 26638
ostat.pl. zeleň 1 1757
Celkem KN 3049 8408636
Par. KMD 3049 8408636
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 58
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 15
č.p. rod.rekr 2
č.e. jiná st. 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 100
LV 154
spoluvlastník 205

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.07.2015
S-SK GS 1:2880 1829 14.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 17.05.2022 00:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.