k.ú.: 763993 - Štíty-město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 541168 - Štíty NUTS5 CZ0715541168
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7113 - Zábřeh
Pověřený obecní úřad 71131 - Zábřeh

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 457 3932110
zahrada 389 173512
ovoc. sad 2 3916
travní p. 508 1855324
lesní poz 464 5743695
vodní pl. nádrž umělá 2 2115
vodní pl. tok přirozený 66 77219
vodní pl. tok umělý 16 5115
zast. pl. společný dvůr 5 1298
zast. pl. zbořeniště 34 5932
zast. pl. 726 172075
ostat.pl. dráha 4 26452
ostat.pl. jiná plocha 261 171563
ostat.pl. manipulační pl. 54 70596
ostat.pl. neplodná půda 303 231505
ostat.pl. ostat.komunikace 328 267422
ostat.pl. pohřeb. 2 10114
ostat.pl. silnice 25 106754
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 13 59059
ostat.pl. zeleň 3 14698
Celkem KN 3662 12930474
GP 126 1311595
Celkem ZE 126 1311595
Par. KMD 3662 12930474
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 234
č.p. byt.dům 15
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 4
č.p. rod.dům 96
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če bydlení 12
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 148
bez čp/če jiná st. 67
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če prům.obj 20
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 9
bez čp/če zem.stav 35
bez čp/če zem.used 8
rozestav. 8
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 703
byt.z. byt 104
byt.z. dílna 4
byt.z. j.nebyt 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 114
LV 708
spoluvlastník 1040

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
S-SK ŠS 1:2880 1835 07.12.2016 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.05.2022 19:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.