k.ú.: 764043 - Studénka u Štoků - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569593 - Štoky NUTS5 CZ0631569593
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 1694792
zahrada 72 48780
travní p. mez, stráň 4 2319
travní p. 184 648568
lesní poz 81 452032
vodní pl. nádrž umělá 4 4334
vodní pl. rybník 23 40792
vodní pl. tok přirozený 13 4243
zast. pl. společný dvůr 1 306
zast. pl. zbořeniště 1 123
zast. pl. 91 35721
ostat.pl. jiná plocha 76 41125
ostat.pl. manipulační pl. 2 4713
ostat.pl. mez, stráň 29 16087
ostat.pl. neplodná půda 56 35065
ostat.pl. ostat.komunikace 82 52547
ostat.pl. silnice 1 19281
Celkem KN 866 3100828
Par. DKM 866 3100828
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 36
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 20
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 5
vod.dílo hráz př. 1
Celkem BUD 85
LV 116
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.11.2002
ZMVM 1:1000 01.11.1991 18.11.2002
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 19:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.