k.ú.: 764051 - Štoky - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569593 - Štoky NUTS5 CZ0631569593
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 104
orná půda 933 6993557
zahrada 491 249218
travní p. 845 1693657
lesní poz 563 7594477
vodní pl. nádrž umělá 18 24450
vodní pl. rybník 19 144848
vodní pl. tok přirozený 302 32819
vodní pl. tok umělý 27 5220
vodní pl. zamokřená pl. 4 50302
zast. pl. společný dvůr 1 88
zast. pl. zbořeniště 6 1460
zast. pl. 796 234656
ostat.pl. jiná plocha 304 125115
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 1 297
ostat.pl. manipulační pl. 55 75264
ostat.pl. neplodná půda 146 78753
ostat.pl. ostat.komunikace 426 276302
ostat.pl. pohřeb. 6 5501
ostat.pl. silnice 58 240969
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 35 30512
ostat.pl. zeleň 16 10425
Celkem KN 5053 17867994
Par. DKM 5053 17867994
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 3
č.p. byt.dům 5
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 13
č.p. rod.dům 492
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 8
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če bydlení 10
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 57
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 42
vod.dílo hráz ohr 5
Celkem BUD 774
byt.z. byt 19
byt.z. j.nebyt 9
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 3
Celkem JED 32
LV 822
spoluvlastník 1287

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.09.2008
ZMVM 1:2000 01.11.1991 30.09.2008
S-SK GS 1:2880 1838 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 23.05.2022 20:05

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.