k.ú.: 764116 - Štramberk - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nový Jičín email: kp.njicin@cuzk.cz
Slovanská 5/232, 74101 Nový Jičín telefon: 556312911 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3804 - Nový Jičín NUTS4 CZ0804
Obec 599948 - Štramberk NUTS5 CZ0804599948
Pracoviště 804 - Nový Jičín

Obec s rozšířenou působností 8112 - Kopřivnice
Pověřený obecní úřad 81121 - Kopřivnice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 498 1620133
zahrada 1411 1180606
ovoc. sad 10 50320
travní p. mez, stráň 4 4804
travní p. 611 1437028
lesní poz les s budovou 2 599
lesní poz les(ne hospodář) 6 7040
lesní poz 230 2105674
vodní pl. nádrž přírodní 5 72786
vodní pl. nádrž umělá 3 7322
vodní pl. tok přirozený 202 119355
vodní pl. zamokřená pl. 9 12553
zast. pl. společný dvůr 9 1265
zast. pl. zbořeniště 10 2780
zast. pl. 1792 335729
ostat.pl. dobývací prost. 10 4927
ostat.pl. dráha 5 76542
ostat.pl. jiná plocha 372 1166681
ostat.pl. manipulační pl. 59 171645
ostat.pl. mez, stráň 3 2829
ostat.pl. neplodná půda 324 342446
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 822
ostat.pl. ostat.komunikace 433 337162
ostat.pl. pohřeb. 3 7635
ostat.pl. silnice 72 124405
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 62391
ostat.pl. zeleň 38 77536
Celkem KN 6151 9333015
Par. DKM 6151 9333015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 54
č.p. doprava 2
č.p. jiná st. 8
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 42
č.p. rod.dům 939
č.p. rod.rekr 5
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 3
č.e. jiná st. 25
č.e. rod.rekr 47
č.e. ubyt.zař 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 298
bez čp/če jiná st. 144
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 15
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 32
bez čp/če tech.vyb 22
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 68
bez čp/če zem.stav 52
rozestav. 2
Celkem BUD 1774
byt.z. byt 287
byt.z. garáž 6
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 39
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 341
LV 2327
spoluvlastník 3573

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2006
THM-V 1:2000 01.08.1978 01.11.2006
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.08.1978


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nový Jičín.

vypočteno: 20.05.2022 19:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.