k.ú.: 764132 - Študlov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Valašské Klobouky email: kp.valklobouky@cuzk.cz
Československé armády 259, 76601 Valašské Klobouky telefon: 577311227 fax:

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3705 - Zlín NUTS4 CZ0724
Obec 544931 - Študlov NUTS5 CZ0723544931
Pracoviště 737 - Valašské Klobouky

Obec s rozšířenou působností 7209 - Valašské Klobouky
Pověřený obecní úřad 72092 - Valašské Klobouky

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1158 1672639
zahrada 363 247009
ovoc. sad 3 21948
travní p. 753 1361655
lesní poz les s budovou 1 12
lesní poz 305 5472955
vodní pl. tok přirozený 98 22153
vodní pl. zamokřená pl. 2 6077
zast. pl. společný dvůr 74 14982
zast. pl. zbořeniště 27 2655
zast. pl. 333 56865
ostat.pl. jiná plocha 138 24165
ostat.pl. manipulační pl. 40 25063
ostat.pl. neplodná půda 211 301416
ostat.pl. ostat.komunikace 188 160432
ostat.pl. pohřeb. 2 2399
ostat.pl. silnice 34 14193
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12018
ostat.pl. zeleň 2 92
Celkem KN 3733 9418728
Par. KMD 3733 9418728
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 103
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 84
rozestav. 1
Celkem BUD 314
byt.z. byt 7
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 9
LV 481
spoluvlastník 1181

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.11.2010
S-SK ŠS 1:2880 1828 15.11.2010 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Valašské Klobouky.

vypočteno: 18.05.2022 09:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.