k.ú.: 764159 - Šubířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590096 - Šubířov NUTS5 CZ0713590096
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7103 - Konice
Pověřený obecní úřad 71031 - Konice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 103 351414
zahrada 274 188810
ovoc. sad 2 6172
travní p. 317 1330609
lesní poz 68 209569
vodní pl. tok přirozený 3 20123
vodní pl. zamokřená pl. 6 27734
zast. pl. společný dvůr 1 13
zast. pl. zbořeniště 9 2182
zast. pl. 227 67960
ostat.pl. dráha 1 9676
ostat.pl. jiná plocha 37 150253
ostat.pl. manipulační pl. 26 16579
ostat.pl. neplodná půda 16 8758
ostat.pl. ostat.komunikace 79 95187
ostat.pl. pohřeb. 1 1417
ostat.pl. silnice 7 46521
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2370
ostat.pl. zeleň 3 137
Celkem KN 1181 2535484
Par. DKM 691 2280718
Par. KMD 490 254766
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 160
č.p. rod.rekr 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 3
č.e. rod.rekr 14
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 224
LV 254
spoluvlastník 310

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2014
DKM-KPÚ 07.10.2008 1:1000 03.11.2008 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1834 07.10.2008 extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1834 02.12.2014 28.02.1824 1:2880, intrav.


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 24.05.2022 08:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.