k.ú.: 764175 - Kosmo - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550574 - Šumavské Hoštice NUTS5 CZ0315550574
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 91333
zahrada 27 26472
travní p. 100 1437835
lesní poz 38 540203
vodní pl. rybník 1 1978
vodní pl. tok umělý 1 430
vodní pl. zamokřená pl. 2 1727
zast. pl. zbořeniště 1 99
zast. pl. 47 20236
ostat.pl. jiná plocha 37 7550
ostat.pl. manipulační pl. 4 8213
ostat.pl. neplodná půda 25 21510
ostat.pl. ostat.komunikace 29 55714
ostat.pl. silnice 3 35600
Celkem KN 322 2248900
Par. DKM 322 2248900
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 23
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 46
LV 70
spoluvlastník 87

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 25.06.2019
DKM-KPÚ 22.05.2018 1:1000 11.07.2018 *)
KM-D 1:2000 18.12.2002 25.06.2019
S-SK GS 1:2880 1837 18.12.2002


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 24.05.2022 15:04

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.