k.ú.: 764213 - Včelná pod Boubínem - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 537519 - Buk NUTS5 CZ0315537519
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 4 25949
zahrada 45 23997
travní p. 250 2264218
lesní poz 290 15973350
vodní pl. nádrž umělá 2 1118
vodní pl. tok přirozený 35 30203
zast. pl. zbořeniště 3 1904
zast. pl. 78 25148
ostat.pl. jiná plocha 29 11570
ostat.pl. manipulační pl. 18 9000
ostat.pl. neplodná půda 190 282223
ostat.pl. ostat.komunikace 82 230683
ostat.pl. plantáž dřevin 1 10
ostat.pl. silnice 41 57524
ostat.pl. zamokřená pl. 4 2479
Celkem KN 1072 18939376
Par. KMD 1072 18939376
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. les.hosp 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 7
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če les.hosp 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 78
LV 104
spoluvlastník 145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.11.2016
KM-D 1:2000 31.10.2002 24.11.2016
S-SK GS 1:2880 1837 31.10.2002


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 17:50

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.