k.ú.: 764230 - Šumice u Uherského Brodu - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherský Brod email: kp.uhbrod@cuzk.cz
Svat. Čecha 1365, 68801 Uherský Brod telefon: 572610450 fax:572610456

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592676 - Šumice NUTS5 CZ0722592676
Pracoviště 742 - Uherský Brod

Obec s rozšířenou působností 7208 - Uherský Brod
Pověřený obecní úřad 72082 - Uherský Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5574 10077834
zahrada 541 352347
ovoc. sad 14 28593
travní p. mez, stráň 1 330
travní p. 1354 1405105
lesní poz 339 2132718
vodní pl. nádrž umělá 6 24376
vodní pl. tok přirozený 269 119291
vodní pl. tok umělý 1 217
vodní pl. zamokřená pl. 29 7229
zast. pl. společný dvůr 24 2396
zast. pl. zbořeniště 17 3285
zast. pl. 755 234985
ostat.pl. dráha 18 75215
ostat.pl. jiná plocha 1213 650245
ostat.pl. manipulační pl. 197 64388
ostat.pl. neplodná půda 418 153090
ostat.pl. ostat.komunikace 910 296353
ostat.pl. pohřeb. 1 4899
ostat.pl. silnice 308 52090
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 10 20419
Celkem KN 11999 15705405
Par. KMD 11999 15705405
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 522
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 16
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 47
rozestav. 3
Celkem BUD 683
byt.z. byt 9
byt.z. dílna 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 14
LV 1135
spoluvlastník 1635

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.09.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 28.09.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherský Brod.

vypočteno: 18.05.2022 07:35

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.