k.ú.: 764256 - Šumná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594911 - Šumná NUTS5 CZ0647594911
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62202 - Vranov nad Dyjí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 364 2792521
zahrada 218 192427
ovoc. sad 1 4514
travní p. 83 314677
lesní poz les s budovou 6 249
lesní poz 53 7772711
vodní pl. nádrž umělá 4 126091
vodní pl. tok přirozený 31 18446
vodní pl. zamokřená pl. 2 3424
zast. pl. společný dvůr 4 3444
zast. pl. 373 135711
ostat.pl. dráha 8 158323
ostat.pl. jiná plocha 46 41692
ostat.pl. manipulační pl. 34 152715
ostat.pl. neplodná půda 15 10574
ostat.pl. ostat.komunikace 104 162130
ostat.pl. pohřeb. 1 2589
ostat.pl. silnice 5 52202
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 9193
ostat.pl. zeleň 6 8912
Celkem KN 1361 11962545
Par. DKM 1361 11962545
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 6
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb. 14
č.p. rod.dům 199
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 29
č.e. jiná st. 10
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če doprava 5
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 37
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 26
rozestav. 2
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 375
byt.z. byt 38
obč.z. byt 2
Celkem JED 40
LV 403
spoluvlastník 579

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 05.05.2004 1:1000 05.05.2004 *) část k.ú. (na podkladě KPÚ), DKM na celém k.ú.
DKM 1:1000 29.12.2003 část k.ú. (část mimo KPÚ)
ZMVM 1:2000 01.11.1981 04.05.2004


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 16.05.2022 22:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.