k.ú.: 764469 - Horní Temenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Šumperk email: kp.sumperk@cuzk.cz
Americká 2/479, 78791 Šumperk telefon: 583312111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3809 - Šumperk NUTS4 CZ0715
Obec 523704 - Šumperk NUTS5 CZ0715523704
Pracoviště 809 - Šumperk

Obec s rozšířenou působností 7111 - Šumperk
Pověřený obecní úřad 71112 - Šumperk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 468 2106847
zahrada skleník-pařeniš. 2 67
zahrada 458 323252
travní p. 307 2239814
lesní poz 344 2428841
vodní pl. nádrž přírodní 4 4540
vodní pl. nádrž umělá 4 999
vodní pl. tok přirozený 37 14765
vodní pl. tok umělý 5 773
vodní pl. zamokřená pl. 20 21502
zast. pl. společný dvůr 6 1683
zast. pl. zbořeniště 15 6616
zast. pl. 426 116175
ostat.pl. jiná plocha 325 253195
ostat.pl. manipulační pl. 22 16009
ostat.pl. neplodná půda 240 215256
ostat.pl. ostat.komunikace 397 207846
ostat.pl. silnice 8 93674
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 31035
ostat.pl. zeleň 57 8680
Celkem KN 3153 8091569
GP 12 150703
Celkem ZE 12 150703
Par. KMD 3153 8091569
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 12
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 275
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 41
bez čp/če jiná st. 42
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 421
byt.z. byt 28
byt.z. garáž 8
obč.z. byt 12
Celkem JED 48
LV 610
spoluvlastník 861

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.05.2014
S-SK ŠS 1:2880 1834 16.05.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Šumperk.

vypočteno: 18.05.2022 18:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.