k.ú.: 764647 - Vosí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557200 - Švihov NUTS5 CZ0322557200
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 37 291211
zahrada 43 18333
travní p. 105 662508
lesní poz 194 503152
vodní pl. nádrž přírodní 3 2141
vodní pl. tok přirozený 5 110
zast. pl. 24 14639
ostat.pl. jiná plocha 10 2917
ostat.pl. neplodná půda 1 138
ostat.pl. ostat.komunikace 40 66711
Celkem KN 462 1561860
Par. DKM 462 1561860
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 2
Celkem BUD 22
LV 66
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.01.2009 intravilán
DKM-KPÚ 28.05.2007 1:1000 22.06.2007 *) extravilán
ZMVM 1:2000 29.12.1989 21.01.2009 vnitřní trať
S-SK GS 1:2880 1837 29.12.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 24.05.2022 01:14

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.