k.ú.: 764680 - Švihov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571831 - Miřetice NUTS5 CZ0531571831
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 10 2200
orná půda 330 2203305
zahrada 310 240460
ovoc. sad 5 10245
travní p. mez, stráň 12 12509
travní p. 307 1283661
lesní poz 65 1003137
vodní pl. nádrž umělá 3 7952
vodní pl. rybník 3 32852
vodní pl. tok přirozený 3 12343
vodní pl. zamokřená pl. 2 1688
zast. pl. společný dvůr 2 10
zast. pl. zbořeniště 1 119
zast. pl. 277 78178
ostat.pl. jiná plocha 60 206950
ostat.pl. manipulační pl. 6 16889
ostat.pl. mez, stráň 10 7740
ostat.pl. neplodná půda 89 79012
ostat.pl. ostat.komunikace 103 95883
ostat.pl. silnice 10 75708
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 5506
ostat.pl. zeleň 2 521
Celkem KN 1613 5376868
Par. KMD 1613 5376868
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 48
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 119
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 20
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 270
LV 369
spoluvlastník 535

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.09.2015
S-SK GS 1:2880 1839 22.09.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 00:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.