k.ú.: 764914 - Tachov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560715 - Tachov NUTS5 CZ0327560715
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 1 17
orná půda 798 9739010
zahrada skleník-pařeniš. 3 55
zahrada 1728 755798
ovoc. sad 15 55018
travní p. mez, stráň 1 3279
travní p. skleník-pařeniš. 3 51
travní p. 1749 2911911
lesní poz 155 3334991
vodní pl. nádrž přírodní 5 6907
vodní pl. nádrž umělá 27 26150
vodní pl. rybník 19 169147
vodní pl. tok přirozený 33 184702
vodní pl. tok umělý 47 44634
vodní pl. zamokřená pl. 4 13714
zast. pl. společný dvůr 18 5497
zast. pl. zbořeniště 34 2255
zast. pl. 4148 775708
ostat.pl. dráha 11 133591
ostat.pl. jiná plocha 1171 788979
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 1347
ostat.pl. manipulační pl. 149 350643
ostat.pl. neplodná půda 166 174923
ostat.pl. ost.dopravní pl. 12 23457
ostat.pl. ostat.komunikace 956 828563
ostat.pl. pohřeb. 4 25952
ostat.pl. silnice 56 267108
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 25 135905
ostat.pl. zeleň 354 406156
Celkem KN 11694 21165468
Par. DKM 11694 21165468
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 14
č.p. bydlení 119
č.p. byt.dům 224
č.p. doprava 3
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 16
č.p. obchod 18
č.p. obč.vyb 35
č.p. obč.vyb. 101
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 1294
č.p. tech.vyb 9
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 8
č.p. výroba 15
č.p. zem.stav 2
č.e. garáž 91
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 928
bez čp/če jiná st. 447
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obchod 3
bez čp/če obč.vyb 24
bez čp/če obč.vyb. 34
bez čp/če prům.obj 14
bez čp/če rod.rekr 270
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 85
bez čp/če víceúčel 3
bez čp/če výroba 42
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 6
vod.dílo hráz ohr 14
vod.dílo jez 3
Celkem BUD 3902
byt.z. byt 3232
byt.z. garáž 186
byt.z. j.nebyt 32
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 189
obč.z. garáž 31
obč.z. j.nebyt 3
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 3675
LV 6730
spoluvlastník 11922

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 12.09.2013
DKM 1:1000 23.11.2012
THM-V 1:1000 01.03.1973 12.09.2013 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1838 01.03.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 13:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.