k.ú.: 764949 - Oldřichov u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560715 - Tachov NUTS5 CZ0327560715
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 133 1812159
zahrada 75 44873
travní p. 187 1182939
lesní poz les s budovou 21 845
lesní poz 242 1639520
vodní pl. nádrž umělá 7 27565
vodní pl. tok přirozený 5 5151
vodní pl. tok umělý 11 16913
vodní pl. zamokřená pl. 81 131352
zast. pl. zbořeniště 1 24
zast. pl. 146 102975
ostat.pl. jiná plocha 135 105065
ostat.pl. manipulační pl. 86 259151
ostat.pl. neplodná půda 60 59033
ostat.pl. ostat.komunikace 123 101130
ostat.pl. silnice 23 52932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2814
ostat.pl. zeleň 2 2263
Celkem KN 1340 5546704
Par. DKM 1340 5546704
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 57
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če garáž 15
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 7
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 9
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 160
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 155
spoluvlastník 203

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 26.11.2012
THM-V 1:2000 01.03.1973 26.11.2012
S-SK GS 1:2880 1838 01.03.1973


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 08:08

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.