k.ú.: 765104 - Tasov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Velké Meziříčí email: kp.velmezirici@cuzk.cz
Třebíčská 70/1540, 59401 Velké Meziříčí telefon: 566502811 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 591831 - Tasov NUTS5 CZ0635591831
Pracoviště 746 - Velké Meziříčí

Obec s rozšířenou působností 6114 - Velké Meziříčí
Pověřený obecní úřad 61142 - Velké Meziříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 625 7460997
zahrada 317 240623
ovoc. sad 1 3492
travní p. 291 903676
lesní poz les s budovou 13 609
lesní poz 564 3808498
vodní pl. nádrž přírodní 1 1470
vodní pl. nádrž umělá 2 7591
vodní pl. rybník 13 8715
vodní pl. tok přirozený 38 102711
vodní pl. tok umělý 11 26869
vodní pl. zamokřená pl. 2 4210
zast. pl. společný dvůr 1 123
zast. pl. zbořeniště 4 950
zast. pl. 444 160156
ostat.pl. dálnice 1 4793
ostat.pl. jiná plocha 273 285419
ostat.pl. manipulační pl. 40 36606
ostat.pl. neplodná půda 155 216117
ostat.pl. ostat.komunikace 155 284159
ostat.pl. pohřeb. 7 12686
ostat.pl. silnice 21 125509
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 16600
ostat.pl. zeleň 9 5383
Celkem KN 2994 13717962
Par. DKM 2994 13717962
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 262
č.p. rod.rekr 2
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 28
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 39
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 64
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 444
byt.z. byt 14
byt.z. garáž 4
Celkem JED 18
LV 552
spoluvlastník 734

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.10.2008 lesy
DKM 1:1000 16.08.2007 intravilán
DKM-KPÚ 11.10.2001 1:1000 06.02.2002 *) extravilán (mimo lesy)
S-SK ŠS 1:2880 1835 16.10.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Velké Meziříčí.

vypočteno: 23.05.2022 18:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.