k.ú.: 765112 - Tasovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Boskovice email: kp.boskovice@cuzk.cz
Hybešova 5/1007, 68011 Boskovice telefon: 516428961 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 582506 - Tasovice NUTS5 CZ0641582506
Pracoviště 731 - Boskovice

Obec s rozšířenou působností 6202 - Boskovice
Pověřený obecní úřad 62021 - Boskovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 105 1087206
zahrada 66 43038
ovoc. sad 1 5536
travní p. 250 1209732
lesní poz 92 663148
vodní pl. nádrž umělá 1 7369
vodní pl. rybník 1 6933
zast. pl. zbořeniště 7 744
zast. pl. 89 29724
ostat.pl. jiná plocha 16 2922
ostat.pl. manipulační pl. 37 22943
ostat.pl. neplodná půda 105 81240
ostat.pl. ostat.komunikace 62 83886
ostat.pl. silnice 2 25683
ostat.pl. zeleň 1 310
Celkem KN 835 3270414
Par. KMD 835 3270414
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 43
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 5
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 88
LV 119
spoluvlastník 166

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 13.11.2017
KM-D 1:2000 14.11.2000 13.11.2017
S-SK ŠS 1:2880 1826 13.11.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Boskovice.

vypočteno: 24.05.2022 16:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.