k.ú.: 765121 - Tasovice nad Dyjí - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594920 - Tasovice NUTS5 CZ0647594920
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda skleník-pařeniš. 11 8490
orná půda 1505 11632855
vinice 213 794209
zahrada 411 206804
ovoc. sad 13 79843
travní p. 74 122449
lesní poz les(ne hospodář) 64 82511
lesní poz ostat.komunikace 5 6223
lesní poz 102 503002
vodní pl. nádrž umělá 7 7352
vodní pl. tok přirozený 36 379318
vodní pl. tok umělý 11 21680
vodní pl. zamokřená pl. 7 8517
zast. pl. zbořeniště 9 1645
zast. pl. 871 256250
ostat.pl. dobývací prost. 23 202878
ostat.pl. dráha 1 41208
ostat.pl. jiná plocha 429 222947
ostat.pl. manipulační pl. 115 170261
ostat.pl. neplodná půda 108 316642
ostat.pl. ostat.komunikace 545 639960
ostat.pl. pohřeb. 1 2871
ostat.pl. silnice 20 119363
ostat.pl. skládka 1 12610
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 31244
ostat.pl. zeleň 29 25952
Celkem KN 4619 15897084
Par. DKM 4619 15897084
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 191
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 176
č.p. ubyt.zař 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 121
č.e. jiná st. 6
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 45
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 123
bez čp/če jiná st. 75
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 52
rozestav. 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 850
byt.z. byt 27
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 4
Celkem JED 32
LV 984
spoluvlastník 1300

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.11.2017
DKM-KPÚ 25.05.2012 1:1000 11.09.2012 *) JPÚ-upřesnění přídělů-určení hranic pozemků (část extravilánu)
THM-G 1:2000 01.01.1965 11.09.2012 část extravilánu
THM-V 1:2000 01.01.1965 30.11.2017 intravilán + část extravilánu


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 19.05.2022 00:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.