k.ú.: 765139 - Čeřeniště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568104 - Malečov NUTS5 CZ0427568104
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada mez, stráň 1 16
zahrada 124 128991
ovoc. sad 1 3784
travní p. mez, stráň 2 1243
travní p. 205 1036959
lesní poz 63 973800
vodní pl. tok přirozený 4 4648
vodní pl. zamokřená pl. 1 1554
zast. pl. společný dvůr 1 109
zast. pl. zbořeniště 12 2848
zast. pl. 102 28451
ostat.pl. jiná plocha 68 69561
ostat.pl. mez, stráň 5 555
ostat.pl. neplodná půda 26 15416
ostat.pl. ostat.komunikace 55 66668
ostat.pl. silnice 2 16550
Celkem KN 672 2351153
Par. DKM 672 2351153
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 50
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 7
rozestav. 1
Celkem BUD 99
LV 149
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 08.08.2017 extravilán
DKM 1:1000 27.04.2001
ZMVM 1:2000 26.09.1990 27.04.2001
S-SK GS 1:2880 1843 26.09.1990 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.05.2022 10:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.