k.ú.: 765180 - Tatenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581046 - Tatenice NUTS5 CZ0534581046
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 376 5341896
zahrada 602 361387
travní p. 525 3405161
lesní poz 284 16338521
vodní pl. nádrž přírodní 4 6893
vodní pl. nádrž umělá 1 6109
vodní pl. tok přirozený 71 130757
vodní pl. zamokřená pl. 3 3871
zast. pl. společný dvůr 1 1370
zast. pl. zbořeniště 21 6712
zast. pl. 449 133811
ostat.pl. dráha 43 186856
ostat.pl. jiná plocha 239 131665
ostat.pl. manipulační pl. 13 25940
ostat.pl. neplodná půda 17 8894
ostat.pl. ostat.komunikace 332 427793
ostat.pl. pohřeb. 1 2708
ostat.pl. silnice 52 169938
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 9861
ostat.pl. zeleň 37 122601
Celkem KN 3072 26822744
Par. DKM 772 8836794
Par. KMD 2300 17985950
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 106
č.p. byt.dům 6
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 5
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 180
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 29
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 430
byt.z. byt 10
obč.z. byt 8
Celkem JED 18
LV 534
spoluvlastník 760

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2017
DKM-KPÚ 06.12.2013 1:1000 06.12.2013 *)
S-SK ŠS 1:2880 1835 31.10.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 16.05.2022 07:20

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.