k.ú.: 765201 - Tatobity - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Semily email: kp.semily@cuzk.cz
Pekárenská 34, 51301 Semily telefon: 481629111 fax:

Kraj 78 - Liberecký NUTS3 CZ051
Okres 3608 - Semily NUTS4 CZ0514
Obec 577596 - Tatobity NUTS5 CZ0514577596
Pracoviště 608 - Semily

Obec s rozšířenou působností 5109 - Turnov
Pověřený obecní úřad 51091 - Turnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 161 791835
zahrada 347 225622
ovoc. sad 180 735377
travní p. 420 954026
lesní poz 89 1151707
vodní pl. nádrž umělá 3 2111
vodní pl. tok přirozený 15 6715
vodní pl. tok umělý 13 4246
zast. pl. společný dvůr 1 190
zast. pl. zbořeniště 12 1954
zast. pl. 322 77931
ostat.pl. jiná plocha 38 22553
ostat.pl. manipulační pl. 38 23296
ostat.pl. neplodná půda 84 34209
ostat.pl. ostat.komunikace 220 108190
ostat.pl. pohřeb. 2 3938
ostat.pl. silnice 21 45033
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7710
ostat.pl. zeleň 14 21864
Celkem KN 1982 4218507
Par. KMD 1982 4218507
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 120
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 7
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 74
č.p. výroba 2
č.p. zem.used 35
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 19
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 316
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 373
spoluvlastník 475

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.10.2015
S-SK GS 1:2880 1824 07.10.2015 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Semily.

vypočteno: 16.05.2022 13:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.