k.ú.: 765236 - Dobronice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594938 - Tavíkovice NUTS5 CZ0647594938
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 151 2564766
zahrada 53 28706
ovoc. sad 5 19096
travní p. 58 160713
lesní poz 16 1329912
vodní pl. nádrž umělá 3 9532
vodní pl. tok přirozený 25 65472
vodní pl. zamokřená pl. 2 6370
zast. pl. zbořeniště 4 574
zast. pl. 97 33462
ostat.pl. jiná plocha 43 7721
ostat.pl. manipulační pl. 12 20082
ostat.pl. mez, stráň 9 17170
ostat.pl. neplodná půda 4 8460
ostat.pl. ostat.komunikace 61 104406
ostat.pl. silnice 24 44307
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 1067
ostat.pl. zeleň 23 36712
Celkem KN 592 4458528
Par. DKM 340 2951357
Par. KMD 252 1507171
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 49
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 90
LV 111
spoluvlastník 210

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.06.2019 1:1000 12.06.2019 *)
KMD 1:1000 10.03.2015
S-SK ŠD 1:2500 1903 12.06.2019
S-SK ŠS 1:2880 1825 29.04.1903


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 16.05.2022 07:13

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.