k.ú.: 765244 - Přeskače - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 550078 - Přeskače NUTS5 CZ0647550078
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 345 4433023
zahrada 56 37141
ovoc. sad 9 40935
travní p. 8 32678
lesní poz 8 78439
vodní pl. nádrž umělá 2 6298
vodní pl. tok přirozený 14 20584
vodní pl. tok umělý 10 3311
vodní pl. zamokřená pl. 1 1464
zast. pl. zbořeniště 4 570
zast. pl. 87 36361
ostat.pl. jiná plocha 42 8586
ostat.pl. manipulační pl. 11 17466
ostat.pl. mez, stráň 1 554
ostat.pl. neplodná půda 2 5742
ostat.pl. ostat.komunikace 88 103966
ostat.pl. pohřeb. 1 540
ostat.pl. silnice 69 76540
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8519
ostat.pl. zeleň 12 10193
Celkem KN 774 4922910
Par. DKM 592 4819004
Par. KMD 182 103906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 45
č.p. rod.rekr 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 87
LV 112
spoluvlastník 151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 05.10.2015
KMD 1:1000 05.10.2015
S-SK ŠD 1:2500 1943 05.10.2015 Intravilán dekadizovaný Sv. Š. 1 : 2880, jen ZPMZ
Ins. A 1:2500 01.01.1943 05.10.2015 nedokončené scelení, atypický klad 2500, náčrty 1:1000 IA


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 18.05.2022 02:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.