k.ú.: 765252 - Tavíkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 594938 - Tavíkovice NUTS5 CZ0647594938
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62122 - Moravský Krumlov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 385 3281700
zahrada 152 91576
ovoc. sad 8 31321
travní p. 84 239062
lesní poz 43 1009564
vodní pl. nádrž umělá 4 15569
vodní pl. rybník 1 45120
vodní pl. tok přirozený 12 98925
vodní pl. tok umělý 3 1695
vodní pl. zamokřená pl. 2 2430
zast. pl. společný dvůr 3 588
zast. pl. zbořeniště 9 1292
zast. pl. 297 108795
ostat.pl. jiná plocha 132 74401
ostat.pl. manipulační pl. 28 36496
ostat.pl. mez, stráň 7 1965
ostat.pl. neplodná půda 117 169483
ostat.pl. ostat.komunikace 122 140294
ostat.pl. pohřeb. 1 4343
ostat.pl. silnice 13 76486
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 27827
ostat.pl. zeleň 40 116419
Celkem KN 1469 5575351
Par. DKM 463 3362691
Par. KMD 1006 2212660
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 145
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 39
Celkem BUD 292
byt.z. byt 48
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 6
obč.z. garáž 6
Celkem JED 66
LV 380
spoluvlastník 519

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.06.2019 1:1000 12.06.2019 *)
KMD 1:1000 02.12.2016
KM-D 1:2880 31.03.2003 12.06.2019
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.03.2003


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 28.05.2022 19:11

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.