k.ú.: 765279 - Tažovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 551961 - Volenice NUTS5 CZ0316551961
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3111 - Strakonice
Pověřený obecní úřad 31111 - Strakonice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 4 1130
orná půda 84 1041994
zahrada 72 82787
ovoc. sad 5 29851
travní p. mez, stráň 54 34273
travní p. 192 905936
lesní poz 87 1112354
vodní pl. nádrž umělá 5 5648
vodní pl. tok přirozený 12 21464
vodní pl. tok umělý 1 317
zast. pl. zbořeniště 1 147
zast. pl. 92 41038
ostat.pl. jiná plocha 36 10718
ostat.pl. manipulační pl. 4 10366
ostat.pl. neplodná půda 112 46138
ostat.pl. ostat.komunikace 79 60051
ostat.pl. silnice 24 46629
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 493
ostat.pl. zeleň 2 5947
Celkem KN 867 3457281
Par. KMD 867 3457281
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če zem.stav 6
rozestav. 1
Celkem BUD 83
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 107
spoluvlastník 147

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2016
S-SK GS 1:2880 1837 15.12.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 18.05.2022 11:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.