k.ú.: 765333 - Těchanov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Bruntál email: kp.bruntal@cuzk.cz
Družební 2/717, 79201 Bruntál telefon: 554721111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3801 - Bruntál NUTS4 CZ0801
Obec 597457 - Jiříkov NUTS5 CZ0801597457
Pracoviště 801 - Bruntál

Obec s rozšířenou působností 8120 - Rýmařov
Pověřený obecní úřad 81201 - Rýmařov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 4968
zahrada 101 94621
travní p. 207 2859516
lesní poz 215 12295443
vodní pl. nádrž umělá 1 647
vodní pl. tok přirozený 23 57844
vodní pl. tok umělý 1 981
zast. pl. společný dvůr 1 304
zast. pl. zbořeniště 12 4919
zast. pl. 52 16027
ostat.pl. jiná plocha 31 21278
ostat.pl. manipulační pl. 2 10792
ostat.pl. neplodná půda 85 104039
ostat.pl. ostat.komunikace 88 93379
ostat.pl. pohřeb. 2 1028
ostat.pl. silnice 15 112093
Celkem KN 839 15677879
Par. KMD 839 15677879
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 52
byt.z. byt 6
Celkem JED 6
LV 87
spoluvlastník 106

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.02.2012
S-SK ŠS 1:2880 1834 29.02.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Bruntál.

vypočteno: 17.05.2022 17:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.