k.ú.: 765376 - Víchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560812 - Černošín NUTS5 CZ0327560812
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3213 - Stříbro
Pověřený obecní úřad 32132 - Stříbro

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 127 3186361
zahrada 55 42895
travní p. 37 88355
lesní poz 46 2198708
vodní pl. rybník 1 95784
vodní pl. tok umělý 15 12165
vodní pl. zamokřená pl. 2 4894
zast. pl. zbořeniště 3 877
zast. pl. 61 33152
ostat.pl. jiná plocha 19 9543
ostat.pl. manipulační pl. 1 22241
ostat.pl. neplodná půda 12 7818
ostat.pl. ostat.komunikace 67 62974
ostat.pl. silnice 8 36430
ostat.pl. zeleň 9 1714
Celkem KN 463 5803911
Par. KMD 463 5803911
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 5
č.p. byt.dům 1
č.p. rod.dům 26
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 61
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 82
spoluvlastník 112

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.06.2011
S-SK GS 1:2880 1838 21.06.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 24.05.2022 02:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.