k.ú.: 765449 - Těchobuz - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561355 - Těchobuz NUTS5 CZ0633561355
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6109 - Pacov
Pověřený obecní úřad 61091 - Pacov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 233 2727017
zahrada 136 71443
travní p. 119 519834
lesní poz ostat.komunikace 2 1623
lesní poz 93 3178220
vodní pl. rybník 12 107382
vodní pl. tok přirozený 16 38061
vodní pl. tok umělý 1 563
vodní pl. zamokřená pl. 2 8698
zast. pl. společný dvůr 12 2361
zast. pl. zbořeniště 2 382
zast. pl. 123 47886
ostat.pl. dobývací prost. 2 46898
ostat.pl. jiná plocha 47 32793
ostat.pl. manipulační pl. 6 7076
ostat.pl. neplodná půda 42 135987
ostat.pl. ostat.komunikace 73 162948
ostat.pl. pohřeb. 1 819
ostat.pl. silnice 11 68532
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 719
ostat.pl. zeleň 19 64404
Celkem KN 953 7223646
Par. DKM 953 7223646
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 70
č.p. rod.rekr 3
č.p. zem.stav 2
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 14
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 4
Celkem BUD 123
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 2
obč.z. rozest. 1
Celkem JED 5
LV 176
spoluvlastník 252

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.08.2008 1:1000 10.09.2008 *) extravilán
DKM 1:1000 22.05.2008
S-SK GS 1:2880 1829 10.09.2008


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 23.05.2022 11:24

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.