k.ú.: 765473 - Celné - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:466023156

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581054 - Těchonín NUTS5 CZ0534581054
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 17.02.2019)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 84 484766
zahrada 61 42870
travní p. 463 1589273
lesní poz 230 714151
vodní pl. nádrž umělá 1 140
vodní pl. tok přirozený 4 22622
vodní pl. tok umělý 11 3348
zast. pl. zbořeniště 28 5985
zast. pl. 108 25838
ostat.pl. dráha 6 48588
ostat.pl. jiná plocha 135 60091
ostat.pl. manipulační pl. 2 284
ostat.pl. neplodná půda 3 593
ostat.pl. ostat.komunikace 111 70909
ostat.pl. pohřeb. 1 1151
ostat.pl. silnice 40 38378
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 10745
Celkem KN 1295 3119732
GP 28 190258
Celkem ZE 28 190258
Par. KMD 1277 3021786
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. byt.dům 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 39
č.p. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 2
vod.dílo jez 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 100
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 138
spoluvlastník 172

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 10.12.2015


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 23.02.2019 16:29

Aktuality

14.02.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2019) je k dispozici ke stažení.

04.02.2019
Aktualizovány otázky ke zvláštní části zkoušky pro udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb.,  o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.

31.01.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.