k.ú.: 765490 - Těchonín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 581054 - Těchonín NUTS5 CZ0534581054
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5315 - Žamberk
Pověřený obecní úřad 53151 - Jablonné nad Orlicí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 129 816718
zahrada 181 109317
ovoc. sad 3 11233
travní p. skleník-pařeniš. 4 11397
travní p. 710 2673127
lesní poz 319 11514103
vodní pl. rybník 3 10232
vodní pl. tok přirozený 76 44640
vodní pl. tok umělý 2 5714
vodní pl. zamokřená pl. 1 1073
zast. pl. společný dvůr 2 51
zast. pl. zbořeniště 37 7188
zast. pl. 353 82715
ostat.pl. dráha 16 105513
ostat.pl. jiná plocha 181 129606
ostat.pl. manipulační pl. 40 77060
ostat.pl. neplodná půda 21 18097
ostat.pl. ostat.komunikace 218 159867
ostat.pl. pohřeb. 2 4036
ostat.pl. silnice 9 63194
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7883
ostat.pl. zeleň 9 22237
Celkem KN 2318 15875001
Par. DKM 21 145001
Par. KMD 2297 15730000
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 54
č.p. byt.dům 8
č.p. doprava 1
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 117
č.p. rod.rekr 5
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 41
bez čp/če les.hosp 1
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 5
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 7
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 344
byt.z. byt 28
Celkem JED 28
LV 367
spoluvlastník 545

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 15.08.2018 1:1000 27.09.2018 *)
KMD 1:1000 10.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 10.12.2015


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 18.05.2022 18:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.