k.ú.: 765520 - Těchov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Blansko email: kp.blansko@cuzk.cz
Seifertova 6/1336, 67811 Blansko telefon: 516499061 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3701 - Blansko NUTS4 CZ0641
Obec 581283 - Blansko NUTS5 CZ0641581283
Pracoviště 701 - Blansko

Obec s rozšířenou působností 6201 - Blansko
Pověřený obecní úřad 62012 - Blansko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 569 1483692
zahrada 749 448687
ovoc. sad 9 30180
travní p. 210 205324
lesní poz 169 6038418
vodní pl. nádrž umělá 9 47317
vodní pl. rybník 3 19888
vodní pl. tok přirozený 12 10487
vodní pl. tok umělý 1 7633
vodní pl. zamokřená pl. 3 945
zast. pl. společný dvůr 1 108
zast. pl. zbořeniště 2 26
zast. pl. 763 117061
ostat.pl. jiná plocha 222 102696
ostat.pl. manipulační pl. 13 15821
ostat.pl. neplodná půda 89 45258
ostat.pl. ostat.komunikace 250 155123
ostat.pl. silnice 10 86553
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 19252
ostat.pl. zeleň 8 2440
Celkem KN 3103 8836909
Par. DKM 3103 8836909
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 360
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 6
č.e. rod.rekr 276
bez čp/če garáž 40
bez čp/če jiná st. 22
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 14
rozestav. 6
Celkem BUD 751
byt.z. byt 10
byt.z. garáž 6
obč.z. ateliér 1
obč.z. byt 5
obč.z. garáž 2
Celkem JED 24
LV 946
spoluvlastník 1326

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.11.2003
ZMVM 1:2000 01.10.1990 27.11.2003 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 01.10.1990 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Blansko.

vypočteno: 25.05.2022 11:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.