k.ú.: 765538 - Telce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Louny email: kp.louny@cuzk.cz
Pod Nemocnicí 2504, 44017 Louny telefon: 415627621 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3507 - Louny NUTS4 CZ0424
Obec 566551 - Peruc NUTS5 CZ0424566551
Pracoviště 507 - Louny

Obec s rozšířenou působností 4207 - Louny
Pověřený obecní úřad 42071 - Louny

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 764 7610986
zahrada 155 85794
ovoc. sad 10 16896
travní p. 55 110044
lesní poz 19 34576
vodní pl. nádrž umělá 2 14180
vodní pl. tok přirozený 5 2934
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 10
zast. pl. společný dvůr 9 5927
zast. pl. zbořeniště 5 1357
zast. pl. 278 121255
ostat.pl. dráha 1 44804
ostat.pl. jiná plocha 29 20606
ostat.pl. manipulační pl. 22 16212
ostat.pl. neplodná půda 113 80325
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 45214
ostat.pl. ostat.komunikace 109 141762
ostat.pl. pohřeb. 4 6134
ostat.pl. silnice 7 71465
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 9270
ostat.pl. zeleň 33 2856
Celkem KN 1628 8442607
Par. KMD 1628 8442607
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 219
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 24
Celkem BUD 276
LV 374
spoluvlastník 674

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.10.2013
S-SK GS 1:2880 1840 17.10.2013 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Louny.

vypočteno: 17.05.2022 09:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.