k.ú.: 765694 - Telčice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575071 - Chvaletice NUTS5 CZ0532575071
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53111 - Chvaletice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 248 362687
zahrada 339 118160
ovoc. sad 3 8890
travní p. 61 67637
lesní poz 35 193772
vodní pl. tok přirozený 3 46543
vodní pl. tok umělý 1 2580
zast. pl. zbořeniště 2 1811
zast. pl. 845 175805
ostat.pl. dráha 5 35709
ostat.pl. jiná plocha 231 282906
ostat.pl. manipulační pl. 30 82680
ostat.pl. neplodná půda 47 39061
ostat.pl. ostat.komunikace 189 167768
ostat.pl. silnice 45 44462
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 38678
ostat.pl. zeleň 12 13101
Celkem KN 2107 1682250
Par. KMD 2107 1682250
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 212
č.p. byt.dům 49
č.p. jiná st. 7
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 22
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 94
č.p. tech.vyb 5
č.e. garáž 82
č.e. jiná st. 4
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 292
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
vod.dílo plav.úč. 9
Celkem BUD 833
byt.z. byt 854
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 39
byt.z. j.nebyt 7
Celkem JED 901
LV 1638
spoluvlastník 2953

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 09.11.2012
S-SK GS 1:2880 1839 09.11.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 17.05.2022 04:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.