k.ú.: 765716 - Liboňov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568295 - Telnice NUTS5 CZ0427568295
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 5 30455
zahrada 49 25956
ovoc. sad 2 6132
travní p. 121 157837
lesní poz les s budovou 1 55
lesní poz 51 1269433
zast. pl. zbořeniště 9 3656
zast. pl. 83 10623
ostat.pl. dráha 2 10257
ostat.pl. jiná plocha 9 3443
ostat.pl. manipulační pl. 1 27
ostat.pl. neplodná půda 65 45108
ostat.pl. ostat.komunikace 29 44345
ostat.pl. silnice 1 6244
Celkem KN 428 1613571
Par. KMD 428 1613571
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 19
č.e. rod.rekr 45
č.e. víceúčel 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 2
Celkem BUD 82
LV 91
spoluvlastník 113

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
REV 1:1000 12.08.2021 jen extravilán
KMD 1:1000 26.03.2012
S-SK GS 1:2880 1843 26.03.2012 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.05.2022 10:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.