k.ú.: 765724 - Telnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568295 - Telnice NUTS5 CZ0427568295
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1 55208
zahrada 119 33525
travní p. 59 121426
lesní poz 69 3864829
vodní pl. nádrž přírodní 1 208
vodní pl. nádrž umělá 2 934
vodní pl. tok přirozený 24 20073
vodní pl. zamokřená pl. 1 129
zast. pl. zbořeniště 13 3291
zast. pl. 254 40997
ostat.pl. dráha 3 6393
ostat.pl. jiná plocha 130 51252
ostat.pl. manipulační pl. 10 1655
ostat.pl. neplodná půda 76 39851
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 7325
ostat.pl. ostat.komunikace 57 35018
ostat.pl. pohřeb. 1 3133
ostat.pl. silnice 15 48950
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 46 138615
ostat.pl. zeleň 14 7283
Celkem KN 897 4480095
Par. DKM 344 127668
Par. KMD 553 4352427
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 22
č.p. rod.rekr 6
č.p. ubyt.zař 4
č.e. garáž 4
č.e. jiná st. 2
č.e. obč.vyb 2
č.e. obč.vyb. 1
č.e. rod.rekr 85
č.e. ubyt.zař 8
č.e. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 10
Celkem BUD 244
byt.z. byt 3
byt.z. garáž 1
Celkem JED 4
LV 232
spoluvlastník 285

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.07.2020 lokalita Adolfov, Zadní Telnice
KMD 1:1000 13.10.2014
S-SK GS 1:2880 1843 13.10.2014 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 22.05.2022 23:12

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.