k.ú.: 765732 - Varvažov u Telnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568295 - Telnice NUTS5 CZ0427568295
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42142 - Ústí nad Labem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 41 255530
zahrada 140 60199
ovoc. sad 2 5131
travní p. 241 693345
lesní poz 124 3578938
vodní pl. nádrž umělá 1 485
vodní pl. rybník 2 27403
vodní pl. tok přirozený 26 27828
vodní pl. vod.pl.s budovou 1 3
zast. pl. zbořeniště 10 1221
zast. pl. 201 41148
ostat.pl. dráha 6 110816
ostat.pl. jiná plocha 67 95878
ostat.pl. manipulační pl. 42 35117
ostat.pl. neplodná půda 42 101195
ostat.pl. ostat.komunikace 88 85521
ostat.pl. silnice 21 88831
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 18751
ostat.pl. zeleň 32 1119
Celkem KN 1098 5228459
Par. DKM 2 45417
Par. KMD 1096 5183042
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 67
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 50
č.e. garáž 16
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 14
č.e. zem.stav 1
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 198
obč.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 191
spoluvlastník 241

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.12.2013
S-SK GS 1:2880 1843 16.12.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.05.2022 08:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.