k.ú.: 765767 - Telnice u Brna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583979 - Telnice NUTS5 CZ0643583979
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6216 - Šlapanice
Pověřený obecní úřad 62161 - Šlapanice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1360 4866634
zahrada 592 267825
ovoc. sad 14 57543
travní p. 38 13296
lesní poz 160 79365
vodní pl. nádrž umělá 23 14615
vodní pl. tok přirozený 20 61113
zast. pl. společný dvůr 2 134
zast. pl. zbořeniště 3 272
zast. pl. 743 189383
ostat.pl. dráha 10 46565
ostat.pl. jiná plocha 284 184996
ostat.pl. manipulační pl. 52 51644
ostat.pl. neplodná půda 13 2385
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 85
ostat.pl. ostat.komunikace 316 160638
ostat.pl. pohřeb. 2 3449
ostat.pl. silnice 36 75961
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 8233
ostat.pl. zeleň 45 19105
Celkem KN 3721 6103241
Par. DKM 3718 6102473
Par. KMD 3 768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 9
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 499
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 4
č.p. zem.stav 3
č.e. doprava 1
č.e. garáž 8
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 6
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 35
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 25
rozestav. 1
Celkem BUD 680
byt.z. byt 53
Celkem JED 53
LV 1036
spoluvlastník 1511

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 04.01.2007 1:2000 04.01.2007 *)
DKM 1:2000 07.09.2005
ZMVM 1:2000 01.10.1989 03.01.2007
S-SK ŠS 1:2880 1825 30.09.1989


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 02:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.