k.ú.: 765813 - Temelínec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 545155 - Temelín NUTS5 CZ0311545155
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3115 - Týn nad Vltavou
Pověřený obecní úřad 31151 - Týn nad Vltavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 595 2088006
travní p. 194 178351
lesní poz 115 320975
vodní pl. nádrž umělá 16 21428
vodní pl. tok umělý 131 14835
zast. pl. 1 69
ostat.pl. jiná plocha 40 40134
ostat.pl. manipulační pl. 6 2741
ostat.pl. neplodná půda 12 6322
ostat.pl. ostat.komunikace 40 46478
ostat.pl. silnice 29 15920
Celkem KN 1179 2735259
Par. DKM 1179 2735259
Typ údaje Způsob využití Počet
LV 61
spoluvlastník 91

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2012
THM-V 1:2000 01.04.1982 01.11.2012 THM číselné
S-SK GS 1:2880 1870 01.04.1982


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 25.05.2022 02:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.