k.ú.: 765872 - Těmice u Hodonína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586668 - Těmice NUTS5 CZ0645586668
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62101 - Bzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1726 2735158
vinice 36 17648
zahrada 255 166215
ovoc. sad 35 26973
travní p. 251 121349
vodní pl. tok umělý 19 45616
zast. pl. společný dvůr 4 411
zast. pl. zbořeniště 1 115
zast. pl. 373 185552
ostat.pl. jiná plocha 63 20366
ostat.pl. manipulační pl. 43 33629
ostat.pl. neplodná půda 281 59684
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 240
ostat.pl. ostat.komunikace 522 122260
ostat.pl. silnice 187 41028
ostat.pl. skládka 10 167035
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 20185
ostat.pl. zeleň 21 28551
Celkem KN 3838 3792015
Par. DKM 3838 3792015
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 289
č.p. tech.vyb 3
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če zem.stav 12
Celkem BUD 353
byt.z. byt 10
Celkem JED 10
LV 785
spoluvlastník 1510

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.1996 01.01.1993 1:1000
S-SK ŠS 1:2880 1827 15.12.1996 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 25.05.2022 12:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.