k.ú.: 765902 - Hořehledy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558362 - Spálené Poříčí NUTS5 CZ0324558362
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 216 2420990
zahrada 164 127527
ovoc. sad 2 15727
travní p. 144 913451
lesní poz les s budovou 1 33
lesní poz les(ne hospodář) 2 1561
lesní poz 124 4340735
vodní pl. nádrž umělá 2 14479
vodní pl. rybník 1 2782
vodní pl. tok přirozený 18 68943
vodní pl. tok umělý 7 7225
vodní pl. zamokřená pl. 1 453
zast. pl. 193 77436
ostat.pl. jiná plocha 43 23275
ostat.pl. manipulační pl. 14 27469
ostat.pl. neplodná půda 81 106078
ostat.pl. ostat.komunikace 75 168033
ostat.pl. silnice 15 93274
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 131330
ostat.pl. zeleň 34 147404
Celkem KN 1139 8688205
Par. DKM 1139 8688205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 114
č.p. ubyt.zař 1
č.e. rod.rekr 30
bez čp/če garáž 10
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če zem.stav 10
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 193
LV 250
spoluvlastník 340

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.08.2018
DKM-KPÚ 1:1000 23.07.2014
S-SK GS 1:2880 1838 30.08.2018


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 21.05.2022 20:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.