k.ú.: 765911 - Lučiště - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 558362 - Spálené Poříčí NUTS5 CZ0324558362
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3201 - Blovice
Pověřený obecní úřad 32012 - Spálené Poříčí

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 539 1913989
zahrada 73 57461
travní p. 252 765583
lesní poz 70 1883516
vodní pl. nádrž umělá 2 1316
vodní pl. tok přirozený 24 6641
vodní pl. zamokřená pl. 1 4460
zast. pl. zbořeniště 1 108
zast. pl. 84 55836
ostat.pl. jiná plocha 21 27581
ostat.pl. manipulační pl. 18 23064
ostat.pl. neplodná půda 22 32243
ostat.pl. ostat.komunikace 61 54926
ostat.pl. silnice 7 41832
ostat.pl. zeleň 10 1054
Celkem KN 1185 4869610
Par. DKM 122 1430633
Par. KMD 1063 3438977
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 61
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 83
LV 119
spoluvlastník 185

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 27.12.2011
KMD 1:1000 27.12.2011
FÚO 1:2000 01.01.1982 27.12.2011
S-SK GS 1:2880 1838 27.12.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 29.05.2022 04:18

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.